13.05.2014.

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 15. svibnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća.
Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći


D N E V N I   R E D :


0. Aktualni sat

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Ivanić Grad

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Izvjestitelj: Predstavnik/ca Dječjeg vrtića Ivanić Grad

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun i Ana Dujić, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju trgovačkom društvu Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. u obliku temeljnog uloga

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun i Ana Dujić, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu „Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad“ d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun i Ana Dujić, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usklađenju potraživanja za neupisani temeljni kapital

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaključenju Sporazuma o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestiteljica: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaključenju Sporazuma o sufinanciranju radova na sanaciji LC31117 (Majdekova ulica)

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ivan Šoštarčić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada Grada
Izvjestitelj: Gradonačelnik, predsjednik Odbora

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

14. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o prijedlogu za opozivom i izborom članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

b) Odluke o prijedlogu za opozivom i izborom člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

15.  Razno

PREUZMITE DOKUMENTE: