24.03.2014.

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana za dan 26. ožujka 2014. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1, sa sljedećim Dnevnim redom:

0. Aktualni sat

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok” (Projekt RVS – Zagreb istok)

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik

2. Razmatranje prijedloga i donošenje:

A) Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

B) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ivan Šoštarčić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalno         gospodarstvo i prostorno planiranje

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Marija Čehko, Savjetnica za gospodarstvo

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ivan Šoštarčić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Marija Čehko, Savjetnica za gospodarstvo

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada u 2013. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Ivan Šoštarčić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

7. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine i primanje istog na znanje

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka izdvajanja Osnovne glazbene škole „Milka Trnina„ iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća i Plana Civilne zaštite Grada Ivanić-Grada kao sastavnog dijela Plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica katastrofa i velikih nesreća Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Mario Biršić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

13. Razmatranje prijedloga i donošenje

A) Odluke o dopunama Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

B) Odluke o dopunama Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izvjestitelj: Gradonačelnik

14. Razno

PREUZMITE DOKUMENTE: