10.06.2014.

Poziv na testiranje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervju za prijam

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - ekonomist (SSS)

PREUZMITE DOKUMENTE: