21.02.2014.

Sjednica Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ivanić-Grada


U prostorijama gradske uprave Grada Ivanić-Grada   19. veljače 2014. godine, održana je prva ovogodišnja sjednica Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ivanić-Grada.
Sjednica Zapovjedništva civilne zaštite sazvana je od strane zapovjednika zapovjedništva Krešimira Oreškovića.

Po dnevnom redu Zapovjedništvo je informirano o postupku ažuriranja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Grad Ivanić-Grad koje će po završetku poslati na suglasnost Državnoj upravi.
Također, razmotren je prijedlog Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite kao sastavnog dijela Plana zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada koji će se kao takav uputiti na razmatranje i donošenje Gradskom vijeću.

Na sjednici su uz zapovjednika Oreškovića prisutni bili i ostali članovi Zapovjedništva: Željko Pongrac kao načelnik Zapovjedništva, Mario Biršić kao operativac Zapovjedništva, pomoćnik zapovjednika za mjeru sklanjanja Zdravko Gadža iz Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada, pomoćnik zapovjednika za mjeru evakuacija   Siniša Jurak iz Komunalnog centra Ivanić-Grad, pomoćnik zapovjednika za mjeru zbrinjavanja   Zoran Srac iz Gradskog društva Crvenog križa te članovi Zdravko Beck iz Veterinarske stanice Križ i Dubravko Blagajac iz PP Ivanić-Grad ( umjesto odsutnog člana Renata Tomca). Sjednici nije prisustvovao   Tomislav Milevčić, član Zapovjedništva iz Doma zdravlja Ivanić-Grad.

Raspravljano je također o potrebi nabave određene opreme za postrojbe Civilne zaštite kako bi se iste što bolje pripremile za izvršenje svojih zadaća u sustavu zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada.

p2194775.JPG  p2194778.JPG  p2194783.JPG  p2194787.JPG  p2194790.JPG