16.02.2014.

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada


10. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana za dan 11. veljače 2014. godine s početkom u 16,00 sati, odgođena je nakon utvrđivanja Dnevnog reda sjednice zbog izvanrednih okolnosti  - poplave na području Grada.
Sjednica će se nastaviti dana 18. veljače 2014. godine u 16.00 sati sa sljedećim Dnevnim redom:0. Vijećnička pitanja

1. Informacija o Pilot projektu novog ustroja i organizacije rada u policijskim postajama III. kategorije

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

3. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2012. godinu i očitovanje o istom

4. Razmatranje prijedloga i donošenje:

Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni posebnih programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Grada Ivanić-Grada

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i održavanja objekata u javnoj funkciji

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu, uvjetima i organizaciji upravljanja i održavanja groblja na području Grada Ivanić- Grada

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ispravku Odluke o izvršavanju proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever  - Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

13.       Razmatranje prijedloga i donošenje:
Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun
Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik
Odluke o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije

14.       Razno