26.11.2013.

Sazvana 6. sjednica Gradskog vijeća


6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana je za dan 2. prosinac 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 15,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda, razmotrit će se skraćeni zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red :

0.       Vijećnička pitanja

1.       Informacija o trenutnoj situaciji u trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Ivica Martinek, direktor

2.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva "ODVODNJA IVANIĆ-GRAD" d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marija Čehko, viša stručna suradnica za gospodarstvo

3.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marija Čehko, viša stručna suradnica za gospodarstvo
4.        Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marija Čehko, viša stručna suradnica za gospodarstvo

5.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju javnih ovlasti trgovačkom društvu "Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. €
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marija Čehko, viša stručna suradnica za gospodarstvo

6.        Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever  - Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marija Čehko, viša stručna suradnica za gospodarstvo

7.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever  - Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica:   Marija Čehko, viša stručna suradnica za gospodarstvo

8.        Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja s osnove komunalne naknade

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj:   Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

9.        Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Komisije za pritužbe i žalbe

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje
izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

10.       Razno