25.11.2013.

Rješenje o imenovanju odbora za provedbu glasovanja na državnom referendumu


Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma Grada Ivanić-Grada donijelo je Rješenje o imenovanju odbora za provedbu glasovanja na državnom referendumu KLASA: 014-02/13-01/01, URBROJ: 238/10-03/29-13-10.

Predsjednica Povjerenstva:
Jasna Grgurić dipl. iur.