22.08.2013.

Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća


3. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana je za dan 27. kolovoza 2013. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda, razmotrit će se skraćeni zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red :0. Vijećnička pitanja

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela   Grada Ivanić-Grada,

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Ana Dujić, viša stručna suradnica

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada,

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Marija Čehko, Viša stručna suradnica

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada,

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Gradonačelnik

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o predstavniku Grada Ivanić-Grada u Skupštini trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Gradonačelnik

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2012. godinu

izvjestiteljica: Dražena Mucha, pročelnica Općeg upravnog odjela

8. Razno